سلام بنده از مرغداری گوشتی برای خودم بیمه رد می کنم یک ماهی که بین دوره برای نظافت سالن واماده سازی برای دوره بعد رو بیمه میگه که نمی تونم بیمه کارگری برا خودم رد کنم باید به عنوان نگهبان بیمه رد کنم چون جوجه ندارین کارگاه غیر فعال حساب میشه در حالی که اون یک ماه بین دوره جز کار ماست ایا همچین قانونی وجود داره باتشکر

سوال

بیمه کارگر مرغداری در ایام تعطیلی بین دو دوره

پاسخ داده نشده
قانون کار یکشنبه 03 اردیبهشت0 پاسخ267 نمایش

بنده 13ماه درشرکتی مشغول بکاربودم که شرکت نامه عدم نیازبه بنده داده دراین 13ماه یکی ازماهه اشرکت به علت مشکل مالی نتوانسته بودبیمه راردکندودرسابقه بیمه بنده این ماه خالیست آیا به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد من 9سال کلاسابقه دارم

سوال

کسری بیمه تامین اجتماعی و تعلق بیمه بیکاری

پاسخ داده شده
قانون کار جمعه 18 فروردین1 پاسخ201 نمایش

فامیلمون در ماه عادی تصادف کرده و اون آدمی که مصدوم شده بود در ماه حرام فوت کرده حالا دیه را بر طبق ماه عادی حساب میکنن یا طبق ماه حرام؟

سوال

فامیلمون در ماه عادی تصادف کرده و اون آدمی که مصدوم شده بود در ماه حرام فوت کرده حالا دیه را بر طبق ماه عادی حساب میکنن یا طبق ماه حرام؟

پاسخ داده شده
خسارت بیمهسه شنبه 24 اسفند1 پاسخ200 نمایش

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره