پاسخ ها ( 1 )

  1. سه شنبه 26 اردیبهشت

    در صورتی که در سال‌های قبل این امر در کارگاه انجام شده باشد جزو عرف کارگاه محسوب می‌شود و باید ادامه یابد مگر با توافق مجدد کارفرما و کارگران.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره