پاسخ ها ( 1 )

  1. شنبه 30 اردیبهشت

    در زمان درخواست نباید بیش‌تر از 9 ماه از زمان قطع ارتباط بیمه‌ای فرد با تامین اجتماعی گذشته باشد.
    قبل از آخرین قطع ارتباط بیمه‌ای باید به طور مستمر 365 روز حق بیمه پرداخت کرده باشید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره