پاسخ ها ( 1 )

  1. شنبه 30 اردیبهشت

    یعنی کارگری که افرادی را تحت تکلف داشته باشد که می‌توانند عبارت باشند از: همسر، پدر، مادر، فرزند و فرزندِ فرزند.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره