پاسخ ها ( 1 )

 1. دوشنبه 09 مرداد

  خیر بیمه تکمیل درمان انفرادی ، پوشش زایمان را ارائه نمیکند.

   فقط بیمه تکمیل درمان گروهی هست که شما را تحت پوشش زایمان قرار میدهند.

   اگر شما در بیمه تکمیل درمان گروهیِ خود تحت پوشش زایمان باشید ، بیمه تکمیل درمان هزینه‌های مربوط ‌به درمان نازایی و ناباروری شامل :عمل جراحی مرتبط ،IUI ،ITSC ،ZIFT ،GIFT میکرو اینجکشن وIVF را میپردازد.

  شما میتوانید با مطالعه صفحه بیمه تکمیل درمان ما یا صفحه بیمه تولد (جبران هزینه های ناباروری ، نازایی و تالاسمی نوزاد ) اطلاعات بیشتری در رابطه با بیمه های ناباروری به دست بیاورید.

  یا میتوانید با مشاورین وبیمه تماس بگیرید و در صفحه صدور آنلاین بیمه تکمیل درمان وبیمه ، بیمه تکمیلی خریداری کنید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره