پاسخ ها ( 1 )

  1. دوشنبه 09 مرداد

    تا کنون طبق مصوبه شورای عالی بیمه ، قسمتی از هزینه های 10 داروی پرمصرف ناباروری ، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است به منظور افزایش حمایت بیمه گر ها از زوج های نابارور در حال بررسی چند قلم داروی پر مصرف دیگر برای درمان نازایی هم هستند که هنوز تصویب نشده است.

    درصدی از هزینه های دارو های زیر به عهده بیمه گر و درصدی به عهده بیمه گذار میباشد.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره