پاسخ ها ( 1 )

  1. سه شنبه 10 مرداد

    سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که هزینه شیمی درمانی با بیمه تامین اجتماعی 100 درصد پرداخت می شود.

    سازمان تامین اجتماعی در ادامه اعلام کرده است که صد درصد هزینه های دارو ها و نسخه های درمانی شیمی درمانی که توسط پزشکان متخصص کشور تجویز میشود پرداخت میشود.

    سازمان تامین اجتماعی از افزایش 20 درصدی بودجه بخش درمان و پذیرش رایگان بیمه شدگان در مراکز تحت پوشش خود گفته است.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره