پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    مهم نیست که شما از کدام شرکت بیمه ای بیمه مسافرتی خریداری کنید.

    بهترین بیمه مسافرتی بیمه ای است که بیشترین پوشش ، برای بیماری و حوادث احتمالی برای شما در هنگام سفر داشته باشد و بتواند سریعا خسارت وارده را جبران کند.

    مهم این است که شرکت بیمه در هر پوشش چه سقف تعهد مالی دارد.

    کشوری که به آن سفر میکنید هم مهم است ، مثلا اگر میخواهید به کشور های اروپایی سفر کنید باید بیمه مسافرتی شنگن خریداری کنید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره