پاسخ ها ( 1 )

  1. شنبه 14 مرداد

    برای سفر به خارج از کشور بیمه مسافرتی الزامی میباشد ، چرا که شما را در برابر بیماری ها و حوادثی مانند : فوریت های پزشکی ، سرقت مدارک یا گم شدن بار ، بستری در بیمارستان ، تهیه دارو و ...  که ممکنه است در سفر به خارج از کشور برای شما اتفاق بیوفتد بیمه میکند.

    با داشتن بیمه مسافرتی شما دیگر نگرانی برای حوادث داخل سفرتون نخواهید داشت.

    شما میتوانید در وبیمه بیمه مسافرتی آنلاین خود را خریداری کنید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره