پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    به تعهداتی که بیمه مسافرتی در برابر حوادث و بیماری ها میدهد ، پوشش گفته میشود.
    مانند سرقت و گم شدن مدارک یا بار ، بستری در بیمارستان و ... اگر هر یک از این اتفاق ها در سفر شما بیافتد شرکت بیمه جبران خسارت میکند.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره