پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    اگر در سفر خارج از کشور شما حادثه ای پیش بیاید ، شما باید با شماره هایی که داخل بیمه نامه مسافرتی شما هست تماس بگیرید و نام ، شماره بیمه نامه و مدت اعتبار بیمه نامه مسافرتی خود را ارائه دهید و به شرح حادثه بپردازید ، پس از آن شرکت های کمک رسان به شما کمک خواهند کرد.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره