پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    شرکت های بیمه ای موجود در ایران نمیتوانند در خارج از ایران شعبه داشته باشند ، بنابراین با یک یا چند شرکت کمک رسان در خارج از کشور قرارداد بسته و در صورت بروز حادثه به بیمه گذار کمک میرساند.

    مانند: Mideast , Allianz , Evasan و...

    که در صورت بروز حادثه ، بیشتر شرکت ها در همان لحظه به جبران هزینه خسارت میپردازند اما بعضی از شرکت ها این امکان را ندارند و بیمه گذار باید هزینه حادثه را پرداخت کنند و بعد از برگشت به کشور محل اقامت با صورت حساب های موجود ، خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره