پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    نحوه پرداخت خسارت در بیمه ویزا به دو صورت است.
    در حالت اول شرکت بیمه ، که شما بیمه ویزا خود را از آنجا خریداری کرده اید به طور مستقیم با ارگانی که باید بیمه گذار هزینه ای پرداخت کند ارتباط برقرار کرده و هزینه خسارت را مستقیم به آنجا پرداخت میکند.
    در حالت دوم شرکت کمک رسان هزینه جبران خسارت را به حساب بیمه گذار واریز میکند.
    در حالت سوم به هر دلیلی ، بخاطر بیمه گذار یا بخاطر شرکت کمک رسان امکان اینکه بیمه گذار هزینه خسارت را دریافت کند نیست ، در این زمان بیمه گذار خود هزینه ها را پرداخت میکند و پس از برگشت به کشور محل اقامت با ارائه بیمه نامه و صورت حساب ها هزینه های خسارت را دریافت میکند.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره