پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    مدت بیمه مسافرتی به تعداد روز های سفر شما هست ، که از 7 روز تا 92 روز صادر میشود.
    بیمه مسافرتی ۶ ماهه و یک ساله هم در صورتی که بیمه گذار ویزای چند بار خروج یا دانشجویی داشته باشد صادر میشود.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره