پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    در واقع بایدی برای خرید بیمه گردشگری وجود ندارد ، تنها جایی که خرید بیمه گردشگری الزامی هست برای گرفتن ویزا هست.
    خرید بیمه گردشگری تاکید میشود ، چرا که در سفر به خارج از کشور اگر برای شما اتفاقی بیافتد هزینه های بالا و مسلط نبودن به زبان آن کشور مشکلات زیادی برای شما پیش میاورد ، که باعث میشود امنیت و آرامش از شما دور شود.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره