پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    در صورت اینکه در سفر ، برای شما حادثه ای پیش بیاید شما باید با شماره هایی که در بیمه نامه مسافرتیتون نوشته شده تماس گرفته و با ارائه نام ، شماره بیمه نامه و مدت اعتبار بیمه نامه مسافرتی خود ، به شرح حادثه بپردازید شرکت کمک رسان به شما کمک خواهند کرد.

    بیشتر شرکت های کمک رسان در همان زمان به جبران هزینه خسارت وارده میپردازند ، اما در بعضی از شرکت ها ، بیمه گذار خود باید هزینه ها را پرداخت کند پس از بازگشت به کشور محل اقامت با صورت حساب هایی که دارد هزینه خسارت های تحت پوشش بیمه مسافرتی را دریافت کند.

    برای اطلاع از نحوه پرداخت شرکت های کمک رسان با کارشناسان وبیمه تماس حاصل فرمایید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره