پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    بله شما میتوانید قبل از سفر با درخواست کتبی به یکی از نمایندگی های ، شرکت بیمه ای که از آن بیمه سفر خریداری کرده اید ، مراجعه کرده و بیمه نامه سفر قبلی خود را باطل کرده و یکی دیگر صادر کنید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره