پاسخ ها ( 1 )

 1. چهارشنبه 25 مرداد

  سرطان لب: سیگار ، تابش طولانی مدت اشعه آفتاب.
  سرطان حفره دهان: الکل ، کمبود آهن ، ویتامین ، سیفلیس ، علل قارچی و ویروسی. 
  سرطان گلو: سیگار ، الکل.
  سرطان مری: سیگار ، الکل ، چای داغ ، علل ناشناخته ، ماهی دودی ، تریاک ، ترشی جات زیاد ، کمبود غذایی.
  سرطان ریه: سیگار ، ترکیبات رادیو اکتیو و معدنی.
  سرطان معده: تغذیه نامناسب ، علل گوارشی ، ارث ، علل ناشناخته، جنس .(بیشتر در مردان هست و در گروه خونی A )
  سرطان روده: مصرف زیاد چربیهای حیوانی ، مصرف کم سبزیجات و میوه جات ، ارث ، علل داخلی.
  سرطان کبد: هپاتیت مزمن ، مصرف اتانول و الکل، داروهای دوپینگ.
  سرطان کیسه صفرا: سنگهای مزمن کیسه صفرا.
  سرطان لوزالمعده(پانکراس): علل ناشناخته ، عفونتها ، سیگار ، گوشتهای حیوانی.
  سرطان کلیه: سیگار ، ارث ، ناشناخته.
  سرطان مثانه: انگل شیستوزومیا ، سنگ مثانه ، داروها ، عفونتها و مواد شیمیایی.
  سرطان پروستات: ناشناخته ، ترکیبات نفتی ، علل هورمونی.
  سرطان تخمدان: استروژن زیاد ، علل ناشناخته.
  سرطان پستان: ژنتیک ، زنانی که پس از 30 سالگی آبستن می شوند ، اشعه یونیزان ، زنانی که هرگز حامله نمی شوند.
  سرطان پوست: اشعه آفتاب ، مواد معدنی ، پوست روشن ، آرسنیک ، خال های مادرزادی بدخیم.
  سرطان چشم: ارث ، ناشناخته.
  سرطان گوش: عفونتهای مزمن ، اشعه خورشید ، علل مادرزادی.
  سرطان مغز: منشا از سایر سرطانهای بدن به ویژه پستان و علل ناشناخته. 
  سرطان استخوان: عفونتها ، مادرزادی ، تشعشع و مواد شیمیایی ، علل ناشناخته.
  سرطان بینی: اشعه خورشیدی زیاد ، خالهای بدخیم.
  سرطان تیروئید: سابقه تابش اشعه رادیو اکتیو به سر و گردن ، جنسیت (زنان 3 برابر بیشتر از مردان).

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره