پاسخ ها ( 1 )

  1. چهارشنبه 25 مرداد

    سقف حداقل پوشش بیمه نامه سرطان معادل 1,500,000 ریال میباشد و بنا به پیشنهاد بیمه گذار تا 4,500,000 قابل افزایش است.
    تمام انواع خدمات درمانی شامل سرپایی و بستری ، جراحی ، رادیوگرافی ، و حتی روشهای نوین آینده ، تحت پوشش قرار میگیرد و بیمه شده تا پایان عمر تحت پوشش بیمه سرطان قرار خواهد گرفت.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره