پاسخ ها ( 1 )

 1. چهارشنبه 25 مرداد

  1- بیمه شده تا پایان عمر تحت پوشش بیمه سرطان قرار خواهد گرفت.
  2- حق بیمه این بیمه نامه قابل تقسیط به اقساط دلخواه ( وبدون افزایش سنوات ) می باشد.
  3- این بیمه نامه ، دغدغه بیمه گذار و بیمه شده را از تامین هزینه های درمان سرطان صرف نظر از برخورداری و یا عدم برخورداری از بیمه های مکمل در زمان نیاز و تا حد قابل توجهی ، مرتفع می سازد.
  4- بیمه سرطان می تواند نقش فوق العاده ای در تداوم بیمه های مکمل که با افزایش نرخ قابل توجه روبرو خواهند بود داشته باشد.
  5- با تسویه حساب حق بیمه ، حق بیمه از سبد هزینه های بیمه گذار حذف میگردد ، ولی آثار و نتایج مثبت آن تا پایان عمر بیمه شدگان باقی می ماند .
  6- بیمه گر با ایجاد پل ارتباط دائمی بین خود و بیمه گذار همواره آموزش را سر لوحه فعالیت ها و اقدامات پیش گیرانه قرار داده و لذا در تمام عمر بیمه شدگان ، آنان را به سمت زندگی سالم و عاری از سرطان هدایت می نماید . در همین خصوص بیمه شده با تغییر تدریجی فرهنگ تغذیه و رفتار های خود نسبت به گروه شاهد (جامعه بیمه نشده ) در نهایت ریسک بسیار کمتری در ابتلاء به سرطان خواهد داشت .
  7- بیمه شدگان از طریق بیمه گر ، در جریان تست های مورد نیاز غربالگری متناسب با جنس ، سن ، تاریخچه ژنتیکی و جغرافیای محل زندگی خود قرار می گیرند.
  8- چنانچه بر حسب شرایط ، بیمه گر انجام تست و یا آزمایشاتی رابرای بیمه شده ضروری بداند و آن را کتبا به آدرس بیمه گذار اعلام دارد ، در این صورت هزینه انجام این گونه آزمایشات نیز بر عهده بیمه گر خواهد بود .
  9- پر واضح است که بیمه گر از هیچ اقدامی جهت کاهش هر چه بیشتر موارد وقوع سرطان در جمعیت بیمه شده فروگذار نخواهد بود و چنانچه علی رغم همه تمهیدات و اقدامات پیش گیرانه بیمه شده مبتلا به یکی از انواع گسترده سرطان شود ، اولا سرطان با فراوانی بسیار کمتر و ثانیا در مراحل پایین تر ( ودر نتیجه با امید بیشتر به درمان ) حادث خواهد شد.
  10- بیمه گر با ارائه پروتکل های درمانی بر اساس آخرین دستاورد های علم پزشکی و به استناد دستورالعمل های انجمن های انکولوژی ، ضمن ارتقاء ضریب موفقیت درمان ؛ هزینه های درمان را کنترل نموده و موجبات منتفع شدن هر چه بیشتر بیماران از سقف تعهدات مقطع زمانی بیمه نامه را فراهم خواهد ساخت.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره