پاسخ ها ( 1 )

 1. چهارشنبه 25 مرداد

   سرطان پوست در مراحل اول بیشتر شبیه لکه های معمولی پوستی است
  باید توجه خاصی روی پوست خود داشته باشید.
  * برجستگی کوچک یا لکه های قرمز روی سر ، گردن ، دست 
  * تغییر رنگ ، شکل خال
  * زخمی شدن و خونریزی دوباره ضایعات درمان نشده
  * توده پوسته پوسته قرمز
  * تکه های سرخ 
  * زخم های باز
  * دهانه پوست
  * علائم غیر پوست
  * جوش های خورشیدی
  * تجمع پوست های مرده

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره