پاسخ ها ( 1 )

 1. چهارشنبه 25 مرداد

   عوامل ایجاد سرطان پوست:

  1- آفتاب سوختگی و نور آفتاب

  2- وراثت

  3- محیط

  4- بیماری های دیگر مثل لوپوس ، لیکن‌پلان مخاطی ، تماس با ویروس زگیل 

  5- سوختگی

  6- زخم های مزمن

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره