پاسخ ها ( 1 )

 1. یکشنبه 29 مرداد

  مهمترین مزایای بیمه عمر:
  * دریافت 90 درصد اندوخته به صورت وام از پایان سال دوم
  * دریافت اندوخته بیمه عمر به صورت یکجا یا به صورت مستمری 
  * پرداخت سرمایه ای بالغ بر 1 تا 4 برابر سرمایه فوت ، در صورت فوت ناشی از حادثه 
  * پرداخت سرمایه ازکارافتادگی بیمه عمر
  * پرداخت هزینه های درمانی در صورت بروز بیماری های خاص
  * معافیت مالی ، سرمایه و اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری
  * پرداخت حق بیمه بسته به میزان درآمد هر شخص
  * امکان بیمه شدن از بدو تولد تا 65 سالگی

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره