پاسخ ها ( 1 )

  1. دوشنبه 30 مرداد

    بیمه عمر رتبه بندی ندارد.
    شرکت های بیمه ای براساس رتبه شناخته نمی شوند ، بلکه براساس پوشش ها ، سطح توانگری ، سود مشارکت ، عملکرد شرکت ، نحوه پرداخت خسارت ، سابقه شرکت ، مشتری مداری ، پاسخگویی شرکت و... شناخته میشوند .

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره