پاسخ ها ( 1 )

 1. دوشنبه 30 مرداد

  در بیمه عمر ایران بیمه گذار میتواند از بدو تولد و تا 65 سالگی تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرد ، شما میتوانید تا سن 35 سالگی بدون انجام چکاپ بیمه نامه عمر ایران را دریافت کنید.
  مدت قرارداد بیمه عمر میتواند از 5 تا 106 سالگی باشد.
  میتوانید حق بیمه را 1،3،6 ماهه یا سالانه یا به صورت یکجا پرداخت کنید.
  حداقل حق بیمه پرداختی در بیمه عمر ایران به صورت سالانه 300،000 تومان و به صورت یکجا 1 میلیون تومان است.
  نرخ تعدیل سرمایه و حق بیمه در بیمه عمر 0 تا 20% است.
  وراث بیمه گذار در صورت فوت عادی میتوانند سرمایه 1 تا 35 برابر حق بیمه سالانه ، حداقل 1 میلیون تومان و حداکثر 400 میلیون تومان را دریافت کنند.
  در بیمه عمر ایران اگر حادثه ای برای بیمه گذار اتفاق بیافتد ، بیمه گذار تا آخر قرارداد و تا 70 سالگی از پرداخت حق بیمه معاف می شود.
  بیمه عمر ایران در صورت فوت عادی به دلیل ابتلا به سرطان 50% سرمایه و فوت عادی دراثر بیماری های خاص دیگر ، 25% سرمایه را می پردازد.
  بیمه گذار میتواند از 1 تا 60 سالگی یک بار در طول بیمه عمر خود ، حداقل 30 میلیون تومان سرمایه برای بیماری سرطان و 20 میلیون تومان سرمایه برای سایر بیماری های خاص دریافت کند.
  اگر بیمه گذار دچار نقص عضو براثر حادثه شود ، میتواند تا 100% سرمایه فوت عادی تا 70 سالگی و تا سقف 100 میلیون تومان از شرکت بیمه دریافت کند.
  برخی دیگر از مزایای بیمه عمر ایران:
  * دریافت مستمری ازکارافتادگی 1 تا 3 برابر آخرین حق بیمه پرداختی
  * دریافت هزینه پزشکی ناشی از حادثه 20% سرمایه فوت عادی تا 5 میلیون تومان
  * دریافت وام تا 90% ارزش بازخرید و بعد از 2 سال
  * دریافت اندوخته به صورت مستمری و یکجا
  * پرداخت 25% سرمایه فوت عادی و حداکثر به میزان اندوخته ریاضی بیمه گذار برای بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قرار دارند.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره