پاسخ ها ( 1 )

 1. دوشنبه 30 مرداد

  حداقل سن در بیمه بازنشستگی بیمه ایران 50 سال می باشد.
  شما با پرداخت ماهانه یا سالانه حق بیمه ، پس از چند سال بازنشسته شده و مستمری میگیرید.
  جز دریافت مستمری ، بیمه گذار میتواند از دیگر مزایای بیمه عمر و بازنشستگی ایران نیز استفاده کنید. 
  مزایای بیمه بازنشستگی بیمه عمر ایران:
  1- دریافت مستمری بازنشستگی
  2- پوشش بیمه تکمیل درمان ( سرطان ، سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی قلب باز ، پیوند اعضاء )
  3- پرداخت سرمایه فوت بیمه گذار ، به وارثی که در بیمه نامه مشخص شده
  4- تعیین میزان حق بیمه و نحوا پرداخت آن به دلخواه بیمه گذار و تایید بیمه گر
  5- افزایش پرداخت حق بیمه به دلخواه بیمه گذار و هماهنگی با بیمه گر
  6- معافیت از پرداخت مالیات سرمایه فوت و مستمری
  7- دریافت سود 
  8- بازخرید بیمه نامه
  9- دریافت وام از ابتدای سال سوم
  10- پرداخت غرامت و مستمری ازکارافتادگی در اثر حادثه
  11- معاف از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی بیمه گذار
  12- پوشش تکمیلی رایگان در آخرین سال حیات بیمه گذار
  .....
  شما میتواند با کارشناسان وبیمه تماس گرفته و به طور رایگان مشاوره بگیرید.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره