پاسخ ها ( 1 )

  1. دوشنبه 30 مرداد

    بیمه عمر ارمغان خانواده دانا برای رفع نیاز های یک خانواده طراحی شده است.
    در این بیمه نامه اعضاء خانواده نیز میتوانند از مزایای بیمه عمر جامع و شرایط زیر استفاده کنند. 
    بیمه گذار شخصی است که حق بیمه این بیمه نامه را پرداخت میکند ، بیمه گذار میتواند بیمه شده اصلی یا فرعی باشد.
    بیمه شدگان که در بیمه نامه ارمغان خانواده با بیمه شده اصلی و فرعی شناخته می شود ، بیمه شدگان اشخاص حقیقی هستند که حق بیمه آنها براساس سن و سلامتی آن ها محاسبه می شود.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره