پاسخ ها ( 1 )

 1. دوشنبه 30 مرداد

  در بیمه عمر ملت بیمه گذار میتواند از بدو تولد و تا 65 سالگی تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرد ، تا 50 سالگی میتوانید بدون چکاپ ، بیمه نامه را دریافت کنید.
  مدت قرارداد بیمه عمر میتواند از 5 تا 70 سالگی باشد.
  میتوانید حق بیمه خود را 1،2،3،6 ماهه یا سالانه پرداخت کنید.
  حداقل حق بیمه پرداختی در بیمه عمر ملت به صورت سالانه 200،000 تومان است.
  نرخ تعدیل سرمایه و حق بیمه در بیمه عمر 0 تا 20% است.
  وراث بیمه گذار در صورت فوت عادی ، میتوانند سرمایه 5 تا 25 برابر حق بیمه سالانه ، حداقل 500 هزار تومان و حداکثر 400 میلیون تومان را دریافت کنند و درصورت فوت براثر حادثه وراث علاوه بر سرمایه فوت عادی ، 1 تا 4 برابر سرمایه فوت عادی را دریافت میکند.
  بیمه گذار میتواند از 1 تا 70 سالگی پوشش حادثه را دریافت کند.
  اگر بیمه گذار از 18 تا 70 سالگی دچار ازکارافتادگی به هر علتی بشود از پرداخت حق بیمه معاف میشود.
  بیمه عمر ملت از 1 تا 60 سالگی ، کل سرمایه را تا سقف 50 میلیون تومان ، یکبار در طول قرارداد برای امراض خاص و برای فوت عادی دراثر بیماری های خاص ، 50% سرمایه را می پردازد.
  اگر بیمه گذار دچار نقص عضو براثر حادثه شود ، میتواند تا 200% سرمایه فوت عادی  تا سقف 100 میلیون تومان از شرکت بیمه دریافت کند.
  برخی دیگر از مزایای بیمه عمر ایران:
  * دریافت 20% سرمایه فوت عادی تا سقف 10 میلیون تومان هزینه پزشکی ناشی از حادثه 
  * دریافت وام تا 90 درصد ارزش بازخرید پس از پایان 2 سال
  * دریافت اندوخته به صورت مستمری و یا یکجا
  * پوشش غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه : از روز چهارم و نهایتا بمدت 90 روز و تا سقف 1 میلیون ریال

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره