پاسخ ها ( 1 )

  1. پنجشنبه 16 شهریور

     به هیچ وجه امکان دریافت وجه نقد از کارفرما وجود ندارد وکارفرما مکلف است لیست بیمه شما را هر ماه ارسال کند .در هر صورت فرد باید کارفرما را مکلف به ارسال لیست بیمه  پرداخت حق بیمه ماهیانه کند و هر ماه استعلام بگیرد و در متن قرارداد صراحتا این مساله قید شود که هر ماه بیمه فرد ارسال خواهد شد و حق بیمه پرداخت میگردد . شخص بیمه شده باید جهت پیوستگی سابقه بیمه خود به طور مدام از پرونده بیمه خود اطلاع داشته باشد و کوچکترین مشکل را رفع کند و در سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کند و کد بگیرد و هر ماه از سابقه خود استعلام بگیرد .کارفرما هم باید جهت جلو گیری از هر گونه پایمال شدن حق کارگران خود هر ماه لیست بیمه افراد تحت قرارداد خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند وفیش مبلغ آن را گرفته و  آن را پرداخت کند . 

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره