پاسخ ها ( 1 )

  1. سه شنبه 04 اردیبهشت

    بیمه ویزا تک خروج، برای یکبار خروج از کشور است و پس از پایان سفر یا پایان مدت بیمه نامه، منقضی می شود.
    بیمه ویزا چند خروج، برای افرادی است که در مدت بیمه نامه میخواهند چند بار به سفر خارج از کشور رفته و باز برگردد، که تاریخ این بیمه نامه از اولین سفر شروع میشود تا پایان تاریخی که در بیمه نامه درج شده است میباشد.

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره