پاسخ ها ( 2 )

  1. چهارشنبه 05 اردیبهشت

    بیمه حوادث انفرادی فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم، هزینه های پزشکی و غرامت روزانه بستری در بیمارستان را تحت پوشش بیمه قرار میدهد.

  2. چهارشنبه 17 مرداد

    با سلام. اگه شخص بر اثر حادثه تصادف در بیمارستان بستری باشد و بیمه تامین اجتماعی (استعلاجی) یک هفته بعد از حادثه رد شود (اشتباه اداری شرکت) مشکلی در دریافت دیه و یا گرفتن دوره درمان پیش می آید.

    نکته: تاریخ حادثه ۱۵ و از ۱۵ تا ۲۱ حقوق و ۲۱ شروع مرخصی استعلاجی

پاسخ را بنویسید

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره