بیمه آسیا - بیمه مسئولیت پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان

نوشته شده توسط :مرجان فضلعلیسه شنبه 14 آذر

بیمه مسئولیت پزشکان بیمه آسیا

بیمه آسیا - بیمه مسئولیت پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان


بیمه مسئولیت پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، دامپزشکان و... بیمه گذار را دربرابر هرگونه صدمه ای که به دلیل خطا، سهل انگاری در تشخیص، معالجه، درمان و... به بیمار وارد نماید و منجر به صدمات جسمی، روانی و فوت شود تحت پوشش بیمه قرار داده و جبران مینماید.
در بیمه مسئولیت پزشکان بیمه گذار سقف تعهد بیمه را برای جبران خسارات تعیین میکند که هیچ محدودیتی هم ندارد، میتواند کمتر، بیشتر و یا به میزان دیه مقرر سال باشد.
* تاریخ اعتبار بیمه نامه های مسئولیت پزشکان یکساله میباشد.
* نرخ حق بیمه، بیمه مسئولیت پزشکان براساس تخصص و فعالیت بیمه گذار، میزان پوشش درخواستی، خسارات بیمه نامه قبلی، تعداد تقریبی اعمال جراحی در سال تعیین میشود.
بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بیمه آسیا
بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه آسیا، بیمه گذار را در مقابل خطا و غفلت در امور پزشکی که باعث صدمات جسمی، روحی یا فوت شود، تا سقف معین انتخاب شده توسط بیمه گذار، تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان بیمه آسیا
بیمه مسئولیت دامپزشکان بیمه آسیا، خسارات و صدمات وارده به دام و طیور که به دلیل اشتباه، سهل انگاری در تشخیص، درمان، عمل جراحی و کلا امور دانپزشکی باشد، را تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
بیمه مسئولیت حرفه ای راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس بیمه آسیا
بیمه مسئولیت راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس، خسارات جانی وارده به بیمارانی که تلفنی درخواست امداد نموده و دراثر سهل انگاری دچار صدمه شده اند را تحت پوشش بیمه آسیا قرار میدهد.
بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها،کلینیک ها، درمانگاه ها در مقابل خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه آسیا
در این بیمه نامه اگر بیمه گذار در هنگام انجام وظایف تایید شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خسارات جانی به بیماران وارد نماید، تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه تحت پوشش بیمه آسیا قرار میگیرد.

برای دانلود فایل PDF بیمه مسئولیت پزشکان بیمه آسیا لطفا کلیک کنید.

بیمه مسئولیت پزشکان

  پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی  


وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره