بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان – بیمه پارسیان

نوشته شده توسط :مرجان فضلعلیشنبه 02 دی

بیمه مسئولیت پزشکان بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان – بیمه پارسیان


جامعه پزشکی کشور نیز ممکن است همانند دیگر افراد باعث بروز خسارت به اشخاص ثالث شوند، بنابراین بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان به همین منظور ارائه شده است.
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان خساراتی که براثر خطا و سهل انگاری باعث بروز صدمات جسمی، روحی و یا فوت بیمار در حین تشخیص، درمان یا اعمال جراجی میشود را تحت پوشش قرار میدهد و تا سقف مندرج در بیمه نامه مسئولیت پزشکان میپردازد.
حق بیمه، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان پارسیان براساس نوع شغل، تخصص و ضریب بروز خسارت تعیین میشود، که بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه ای بیشتر سقف پوشش بیمه مسئولیت پزشکان خود را افزایش دهد.
مدت اعتبار بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان پارسیان یکسال و در محدوده جغرافیایی ایران میباشد.


پوشش های بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان


بیمه پارسیان موارد زیر را تحت پوشش قرار میدهد و تا سقف تعهد مندرج در قرار داد بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان میپردازد.
- پرداخت هزینه های دادرسی
- پرداخت دیه به زیاندیده
- درصورت صدور حکم دادگاه به پرداخت دیه، بیمه پارسیان تا سقف ارزانترین نوع دیه تعیین شده ازطرف قانون جاری کشور هزینه خسارت را میپردازد.
- بیمه گر پارسیان میتواند قبل از صدور رای دادگاه با دریافت نظریه کارشناسی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان پزشکی قانونی به پرداخت هزینه خسارت وارده بپردازد.
- بیمه پارسیان این تعهد را میدهد پس از 24 ساعت صدور بیمه نامه مسئولیت پزشکان، به جبران خسارات وارده بپردازد.
- درصورت وقوع حادثه بیمه گر اول باید هزینه خسارت وارده را بپردازد و پس از آن بیمه گر دوم مازاد هزینه های خسارت را که بیمه گر اول نپرداخته است میپردازد.


استثنائات بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان


بیمه پارسیان نسبت به پرداخت خسارات موارد زیر تعهدی نداشته و پوششی ارائه نمیکند.
- انجام امور پزشکی خارج از تخصص پزشک
- درصورت انجام امور پزشکی معالجه و مداوا برخلاف قوانین جاری کشور
- بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان
- خسارات عدم النفع


استعلام نرخ بیمه مسئولیت بیمه پارسیان


امروزه وقت و زمان برای هرشخصی بسیار مهم و اولویت اول را دارد، بنابراین سایت وبیمه (سامانه خرید آنلاین بیمه) به شما این امکان را میدهد تا بتوانید که هر بیمه ای که میخواهید از تمامی شرکت های بیمه استعلام گرفته و پس از بررسی درصورت تمایل خریداری و صادر کنید.
پس از آن کارشناسان وبیمه برای ارسال بیمه نامه درهر زمان و مکانی که شما بخواهید باشما تماس خواهند گرفت.
همچنین کارشناسان بیمه ما برای پاسخگویی در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما عزیزان هستند.

برای دانلود فایل pdf بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان لطفا کلیک کنید.

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

  پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی  


وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره