بیمه نوین – بیمه عمر چیست؟ - انواع بیمه عمر نوین

نوشته شده توسط :مرجان فضلعلییکشنبه 12 آذر

بیمه عمر بیمه نوین

بیمه عمر چیست؟


به یاد داشته باشد بیمه عمر تضمینی برای آینده شما و خانواده تان است.
مطمئنا یکی از دغدغه های فکری هر سرپرست خانواده آینده میباشد، بیمه عمر میتواند این دغدغه را برطرف کند، چرا که با پرداخت تنها قسمتی از درآمدتان به عنوان حق بیمه میتوانید ضمن استفاده از پوشش های بیمه عمر، پیامدهای حوادث زندگی را نیز کاهش دهید و در زمان بازنشستگی از سرمایه ذخیره شدتان استفاده کنید.

انواع بیمه عمر بیمه نوین


بیمه عمر ساده زمانی بیمه نوین
در بیمه عمر زمانی بیمه نوین بیمه گذار تعیین میکند، در صورت فوت در زمانی مشخص که این را نیز بیمه گذار انتخاب میکند، چه میزان سرمایه به خانواده و یا وارث پرداخت شود.
همچنین در این زمان از پوشش های بیمه عمر زمانی بیمه نوین نیز میتوانید استفاده کنید.
پس از تعیین این موارد و صدور بیمه عمر زمانی، درصورتی که در این مدت فوت رخ دهد، سرمایه فوت به کسانی که در بیمه نامه انتخاب شده اند پرداخت میشود.
حق بیمه، بیمه عمر زمانی به صورت یکجا در ابتدای صدور بیمه نامه دریافت میشود.
البته بیمه نوین این قابلیت را برای بیمه گذاران خود گذاشته است تا بتوانند حق بیمه را اقساطی طی یکسال پرداخت کنند.
ویژگی های بیمه عمر ساده زمانی بیمه نوین
- پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه گذار به هر علت
- پرداخت سرمایه به صورت مستمری
- محفوظ بودن سرمایه بیمه از طلبکاران
- معافیت بیمه نامه از مالیات
- معافیت از قوانین انحصار وراثت


بیمه عمر مانده بدهکار بیمه نوین
بیمه عمر مانده بدهکار بیمه نوین به جبران پرداخت اقساط وام بانکی، موسسات مالی میپردازد.
زمانی که بیمه گذار وامی از بانک دریافت کرده است و تا قبل از پایان مدت وام فوت کند، پرداخت این اقساط به عهده بازماندگان قرار میگیرد. در این زمان بیمه گر بیمه نوین متعهد میشود درصورت فوت بیمه گذار مابقی اقساط وام را بپردازد.
ویژگی های بیمه عمر مانده بدهکار بیمه نوین
- پرداخت اقساط مانده وام بیمه گذار درصورت فوت وی
- ایجاد آرامش برای بازماندگان بیمه گذار درخصوص پرداخت اقساط وام
- اطمینان خاطر بانک ها و موسسات وام دهنده از دریافت کامل وام های پرداختی

برای دانلود فایل PDF بیمه نوین - بیمه عمر چیست؟ لطفا کلیک کنید.

بیمه عمر

  پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی  


وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره