بیمه نوین – بیمه شخص ثالث – بیمه بدنه – بیمه حوادث راننده

نوشته شده توسط :مرجان فضلعلییکشنبه 12 آذر

بیمه اتومبیل بیمه نوین

بیمه نوین - انواع بیمه اتومبیل بیمه نوین


بیمه های اتومبیل نوین به جبران خساراتی میپردازد که در حوادث رانندگی به خودرو و شخص ثالث وارد میشود.
بیمه های اتومبیل به سه بخش کلی بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو و بیمه حوادث راننده تقسیم بندی میشود، که البته بیمه شخص ثالث برای دارندگان خودرو طبق قانون اجباری است و تمامی خودرو ها باید دارای این بیمه نامه باشند.


 بیمه شخص ثالث بیمه نوین


بیمه شخص ثالث بیمه نوین خسارات مالی و بدنی در حادثه هایی مانند تصادف، سقوط، انفجار و آتش سوزی که به اشخاص ثالث وارد میشود را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه میپردازد.
خسارات مالی و بدنی که بیمه نوین پوشش میدهد شامل صدمات، شکستی، نقص عضو و یا فوت میشود.
تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث بیمه نوین
تخفیفات عدم خسارت شامل کسایی میشود که در مدت بیمه، از خسارات بیمه نامه استفاده نکند.
بیمه نوین این تخفیفات را براساس جدویل زیر میدهد.

تخفیفات بیمه شخص ثالث بیمه نوین

توصیه بیمه نوین به بیمه گذاران شخص ثالث
- مبلغ دیه هر ساله رو به افزایش است بنابراین پیشنهاد بیمه نوین به بیمه گذاران این است که مبلغ مسئولیت دیه را به روز و تحت عنوان مازاد خریداری نمایند.
- بیمه نوین بدون رای دادگاه نیز خسارات وارده به اشخاص ثالث را میپردازد.
- اگر از وسیله شخصی خود برای کار مسافرکشی استفاده میکنید به بیمه گر بیمه نوین حتما اصلاع دهید.

بیمه شخص ثالث بیمه نوین

بیمه حوادث راننده بیمه نوین
در بیمه حوادث راننده، بیمه نوین غرامت نقص عضو یا فوت راننده مقصر در حادثه را میپردازد.
تمامی شرکت های بیمه باید بیمه حوادث راننده را در کنار بیمه شخص ثالث به بیمه گذاران ارائه دهند.


بیمه بدنه اتومبیل بیمه نوین
بیمه بدنه اتومبیل خسارات وارده به اتومبیل را در حادثه میپردازد.
پوشش بیمه بدنه اتومبیل بیمه نوین
- پوشش خسارات برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت، متحرک
- پوشش خسارات برخورد اتومبیل با اجسام دیگر، واژگونی، سقوط، برخورد به اجسام در حین حرکت
-پوشش خسارات در اثر آتش سوزی، انفجار، صاعقه
- پرداخت خسارات درصورتی که مورد بیمه دزدیده شود یا در حین دزدی به مورد بیمه خسارات وارد شود.
پوشش اضافی بیمه بدنه اتومبیل بیمه نوین
بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه ای بیشتر پوشش های زیر را نیز به بیمه نامه بدنه اتومبیل خود اضافه نماید.
- سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو
- شکست شیشه به تنهایی
- خسارات مواد شیمیایی، رنگ، اسید
- حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و...
- نوسان قیمت ها تا 25% در خسارات جزئی
- افت قیمت اتومبیل در اثر حادثه
- افزایش قیمت اتومبیل
تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه اتومبیل بیمه نوین
بیمه نوین درصورتی که بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه از خسارات بیمه بدنه اتومبیل خود استفاده نکند در زمان تمدید بیمه نامه تخفیفاتی براساس جدول زیر به بیمه گذار میدهد.

تخفیفات بیمه بدنه بیمه نوین

توصیه بیمه نوین به بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو
- تغییرات کاربری را حتما به اطلاع بیمه گر برسانید.
- در صورتی که لوازم اضافی به اتومبیل اضافه کردید به اطلاع بیمه گر برسانید.
- بای بهره برداری بیستر از ممزایای بیمه بدنه اتومبیل با پرداخت اندکی حق بیمه بیشتر خطرات اضافی را نیز به بمه نامه تان اضافه کنید.

برای دانلود فایل PDF بیمه نوین – بیمه شخص ثالث – بیمه بدنه – بیمه حوادث راننده لطفا کلیک کنید.

بیمه اینترنتی

  پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی  


وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره