فرانشیز و انواع آن در بیمه (فرانشیز چیست و چه شرایطی دارد )

نوشته شده توسط :یکشنبه 08 اسفند

گاهی برخی از بیمه‌گذاران پس از دریافت هزینه یا خسارت از شرکت بیمه‌گر خود، متوجه می‌شوند که مبلغ دریافتی آن‌ها کمی کم‌تر از پیش‌بینی‌شان است. یکی  از دلایل این امر می‌تواند مربوط به فرانشیز ذکر شده در مفاد بیمه‌نامه باشد.

معنا و علت وجودی فرانشیز

این کلمه در زبان فرانسه ( franchise ) خوانده می‌شود و ریشه‌ی آن لاتینی است و به معنای چشم‌پوشی و معاف کردن می‌باشد.

در تعریف بیمه‌ای، فرانشیز بخشی از خسارت تعیین شده است که پرداخت آن به عهده‌ی بیمه‌گر نیست و بیمه‌گر هنگامپرداخت خسارت، این مبلغ را ابتدا کسر و مابقی را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند. در اکثر رشته‌های بیمه‌ای در سطح جهان فرانشیز وجود دارد.

توجیه اقتصادی فرانشیز چیست؟

 1. کاستن از تعهد بیمه‌گر و ارزان‌تر شدن نرخ بیمه.
 2. توجه و دقت بیش‌تر بیمه‌گذار در باره‌ی رعایت تدابیر امنیتی در نگهداری از مورد و یا سرمایه‌ی بیمه‌شده.
 3. کاهش هزینه‌های اداری ناشی از مراجعات مکرر بیمه‌گذاران برای دریافت خسارات بسیار جزیی.

 

انواع فرانشیز در امور بیمه‌ای:

 1. فرانشیز به صورت رقم ثابت و معیّن
 2. فرانشیز به عنوان درصدی از مبلغ بیمه. در این حالت هرچه مبلغ بیمه بیش‌تر باشد فرانشیز نیز افزایش می‌یابد.
 3. فرانشیز به عنوان درصدی از مبلغ خسارت. در این حالت بیمه‌گذار در پرداخت درصد کوچکی از خسارت با بیمه‌گر سهیم است. مبلغ خسارت در ضریب فرانشیز ضرب شده و حاصل ضرب از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می‌شود. به عنوان مثال اگر خسارت وارده به بیمه‌گذار یک میلیون ریال باشد و میزان فرانشیز 10درصدِ خسارت باشد. خسارت دریافتی چنین محاسبه خواهد شد:900000ریال= (1000000*10%)- 1000000 ریال

 

فرانشیز در انواع رشته‌های بیمه‌ای

فرانشیز بیمه‌ اموال:

 • بیمه بدنه اتومبیل:

  در این بیمه، برای خسارت‌های کوچک و بزرگ فرانشیزهای متغییری وجود دارد. هم‌چنین برای برخی از قطعات اتومبیل فرانشیز خاصی تعیین می‌شود که در بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
 • بیمه‌ مهندسی:

  در انواع بیمه‌ی مهندسی فرانشیزهای چشم‌گیری در نظر گرفته می‌شود که طبق جدول مشخصات مربوط به بیمه اِعمال می‌گردد.مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است:

در بیمه‌ی تمام خطر پیمان‌کارانCAR) )حوادث طبیعی 10 درصدِ هر خسارت درهرحادثه   -  سایر حوادث 10 درصدِ هر خسارت درهرحادثه- دوره آزمایش 20 درصد هرخسارتدرهرحادثه- دوره‌ی نگهداری 10 درصدِهرخسارت درهرحادثه- ثالث مالی،15 درصدِ هر خسارت درهرحادثه.

در بیمه‌ی تضمین کیفیت ساختمان(LDB) 10 درصدِ هر خسارت، حداقل 10 میلیونریالدرهرحادثه.

در بیمه‌ی تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران( CPM )-شکست ماشین آلات (MB)- سازه‌های تکمیل شده (CECR)، در حوادث طبیعی 10 درصدِ هر خسارت درهرحادثه وبرای سایر حوادث،10 درصدِ هر خسارت درهرحادثه فرانشیز تعلق می‌گیرد.

در بیمه‌ی فساد کالا در سردخانه(DOS)، درخسارت مادی 15 درصد برای هر خسارت  در هر حادثه است و دوره‌ی عدم بروز خسارت از زمان توقف سیستم تبرید سردخانه نسبت به نوع کالای انبار شده متفاوت است.

بیمه‌ باربری: 

در بیمه‌های تمام خطر باربری فرانشیز، اِعمال نمی‌شود.

 • بیمه‌ آتش‌سوزی:

  فقط در پوشش‌های اضافیِ بیمه‌های آتش‌سوزی فرانشیز وجود دارد ولی در خودبیمه‌ی آتش‌سوزی به علت بالا بودن خسارات حوادث آن،تعیین فرانشیزسودی برای طرفین ندارد و در نظر گرفته نمی‌شود.

فرانشیز بیمه اشخاص

 • در بیمه‌ی حوادث اشخاص امکان برقراری فرانشیز هست ولی معمولاً این کار رواج ندارد. در بیمه‌ی عمر و سرمایه‌گذاری که حالت نوعی پس‌انداز را دارد نیازی به فرانشیز نیست اما در بیمه‌ی تکمیلی، فرانشیز در شرایطیاِعمال می‌شوداما میزانو کیفیت آن بستگی به میزان ریسک، شرایط موجودو توافق طرفین دارد و نمی‌توان برای آن فرمول ثابتی را ذکر کرد.

 در شرایطی که بیمه‌گذار از بیمه‌گر اول ( سازمان تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی )  برخوردار باشد تمام خسارات قابل پرداخت است منتهادر شرایط عدم استفاده‌ی بیمار از بیمه گر اول برای گروه‌های زیر هزار نفر 40 درصد و برای گروههای بالای هزار نفر 30 درصد فرانشیز تعیین می‌شود و یا طرفین توافق دیگری انجام می‌دهند.

در بیمه‌ی تکمیلی برخلاف اکثر رشته‌های بیمه‌ای دیگر، برای حداقل فرانشیز مبلغی تعیین نمی‌شود و در خسارت دوم و سوم درصد فرانشیز افزایش نمی‌یابد.

 در بعضی از قراردادهای بیمه‌ی درمان تکمیلی درصد ثابتی برای فرانشیز در نظر نمی‌گیرند و  فرانشیز را معادل سهم بیمه‌گر اول فرض می‌کنند و می‌گویند که  فرانشیز معادل سهم بیمه گر اول حداقل 30 درصد است. در چنین شرایطیچون در هزینه‌های بیمارستانی سهم تأمین‌اجتماعی تا 90 درصد تعرفه‌ی دولتی است، بیمه‌گرمی تواند در بعضی مواقع مبلغ فرانشیز را تا 90 درصد تعرفه‌ی بخش دولتی زیاد کند. البته اکثر استفاده‌کنندگان از بیمه‌تکمیلی بیمه‌گر اول دارند ولی به هر حال دانستن آن‌چه که بیان شد ضروری است در این مورد بدون بیمه‌گر اول تفاوت فاحشی به وجود می‌آید.

 نوعی شرط رایج دیگر شرط( حداقل 30 درصد )است.  بعضی اوقاتهزینه‌ی  بیمارستانی و یا پاراکلنیکیِ سهم بیمه‌گر اول از 30 درصد هزینه کم‌ترمی‌شود و در این‌جا  شرط (حداقل 30 درصد)این اختیار را به بیمه‌گر می‌دهد که 30 درصد از مبلغ خسارت را تحت عنوان فرانشیز از هزینه‌ی خسارت  کسر کند. البته در فرانشیزِ بیمه‌ی تکمیلی تقریباً همه چیز بستگی به توافق طرفین دارد.

 

فرانشیز بیمه مسئولیت

در بیمه‌های مربوط به مسئولیت اجباری، فرانشیز توجیهی ندارد چون برای شخص زیان‌دیده بسیار دشوار خواهد بود  که قسمتی از خسارتش را از بیمه‌گذار مطالبه نماید و برای دریافت بقیه‌ی آن هم به بیمه‌گر او مراجعه کند. اما در بیمه‌ی مسئولیت اختیاری درصدهایی از فرانشیز قابل اجرا است. مثلاً در بیمه‌ی مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله،فرانشیزواحدهای مسکونی و غیر صنعتی:از هر خسارت 10 درصدِمبلغ خسارتیا حداقل 1.000.000 ریال و در واحدهای صنعتی 10 درصدِ مبلغ خسارت یا حداقل 5.000.000 ریال به عنوان فرانشیزاز مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر کسر می‌شود.

در هر یک از بیمه‌نامه‌های اختیاری مسئولیت، میزان فرانشیز توسط شرکت بیمه‌گر تعیین می‌شود. در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان" کلوز"ی به نام پوشش بیمه‌ای جبران هزینه های پزشکی بدون اِعمال فرانشیز وجود دارد، ضمنا در سایر رشته‌های بیمه‌ای همدر بعضی موارد بیمه‌گر با دریافت حق بیمه اضافه،فرانشیز را از شرایط بیمه‌نامه‌ها حذف می‌کند.

شما با استفاده از سامانه‌ی بیمه آن لاین "وبیمه " قادرید با سرعت و سهولت از شرایط تمامی بیمه‌نامه‌ها و مطلع شده و با مقایسه‌ی آن‌ها بهترین انتخاب ممکن را انجام دهید.

  پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی  


وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره