اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهدا کنندگان و مصرف کنندگان خون

سازمان انتقال خون ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهدا کنندگان و مصرف کنندگان خون و محصولات خونی فراورده های سلولی - پلاسمایی و کلیه داروهای مشتق از پلاسمای تولیدی سازمان انتقال خون ایران و مصرف کنندگان خون بند ناف در محدوده جغرافیایی ار از مورخ 96/4/1 لغایت مورخ 97/4/1 به شرکتهای بیمه واجد صلاحیت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درمدت معلوم واگذار نماید.

استان برگزاری : سراسر کشور

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

چهارشنبه 10 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/03/29 دریافت شرایط عمومی و اختصاصی تا مورخ 96/3/19- دریافت اسناد تا مورخ

مهلت خرید اسناد

1396/03/29

تاریخ ارسال اسناد

1396/03/30 راس ساعت 10 صبح مورخ

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : سازمان انتقال خون ایران

تلفن

82052188

فکس

وب سایت

setadiran.ir

ایمیل

آدرس

کمیسیون مناقصه به نشانی سازمان انتقال خون ایران واقع در تقاطع بزرگراههای شیخ فضل اله نوری و شهید همت بلوک A در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان تحویل اسناد: بلوک C واحد امور قرارداده

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره