اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

خدمات بیمه

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در نظر دارد جهت پوشش بخشی از خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را بمدت یکسال شمسی به صورت تجمیع به یکی از شرکتهای بیمه گر واجد شرایط واگذار نماید

استان برگزاری : سمنان

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

شنبه 13 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/03/16 دریافت اسناد 5 روز کاری از نشر این اگهی تا پایان وقت اداری مورخ

مهلت خرید اسناد

1396/03/23 پایان وقت اداری

تاریخ ارسال اسناد

1396/03/25 ساعت 9 صبح

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

تلفن

2147483647

فکس

2147483647

وب سایت

tender.tavanir.org.ir

ایمیل

آدرس

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره