اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

انعقاد قرارداد یک ساله بیمه تکمیلی درمان و عمر پرسنل

شهرداری قرچک در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله بیمه تکمیلی درمان و عمر پرسنل اقدام نماید.

استان برگزاری : تهران

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

سه شنبه 16 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/03/30 از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری

مهلت خرید اسناد

1396/03/30 از تاریخ 96/3/9 تا پایان وقت اداری

تاریخ ارسال اسناد

1396/03/30 راس ساعت 15

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شهرداری قرچک

تلفن

2136151580

فکس

وب سایت

GHARCHAK.IR

ایمیل

آدرس

دبیرخانه شهرداری قرچک - دریافت اسناد: واحد امور قراردادها - بازگشایی: در محل سالن جلسات شهرداری

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره