اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

یمه تکمیلی پرسنل

شهرداری باقرشهر در نظر دارد از طریق شرکت های بیمه، پرسنل خود را به مدت یک سال بیمه تکمیلی خدمات درمانی نماید براورد اولیه 7.000.000.000 ریال

استان برگزاری : تهران

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

سه شنبه 16 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

دریافت از نوبت دوم

مهلت خرید اسناد

1396/03/27 تا پایان وقت اداری

تاریخ ارسال اسناد

1396/03/28

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شهرداری باقرشهر

تلفن

55203710

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهرری جاده قدیم تهران - قم

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره