اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی

مدیریت بانک کشاورزی استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، نگهبانی، امور ماشین نویسی و دفتری و بایگانی، تحصیلدار راننده با اتومبیل ، ناظران بیمه، آبدارخانه، اپراتوری، نامه رسانی، سرایداری، پولشماری، پولرسانی و راننده خودرو به مدت یک سال مشخصات کلی پروژه امور چاپ و تکثیرکاغذ، تنظیفات ، تامین وسایل ایاب و ذهاب مدیریت شعب بانک در سطح استان برآورد 20.000.000.000 ریال.

استان برگزاری : زنجان

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

سه شنبه 16 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/03/25 دریافت از ساعت 8 تا 13:30 از نشر تا

مهلت خرید اسناد

1396/04/07 تحویل از ساعت 8 تا 13:30 از 96/3/27 تا

تاریخ ارسال اسناد

1396/04/08 8 صبح

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : بانک کشاورزی استان زنجان

تلفن

2147483647

فکس

2147483647

وب سایت

tender.bazrasi.ir

ایمیل

tender.bazrasi.ir

آدرس

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان زنجان واقع در زنجان بلوار هنرجو دریافت به نشانی فوق طبقه سوم واحد خدمات بانک

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره