اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

واگذاری یمه مکمل درمان کارکنان واحدهای زیر مجموعه خود(شامل ستاد مدیریت ،3 بیمارستان و 13 درمانگاه)

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد بیمه مکمل درمان کارکنان واحدهای زیر مجموعه خود(شامل ستاد مدیریت ،3 بیمارستان و 13 درمانگاه) در استان را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های بیمه ای واگذار نماید.

استان برگزاری :

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

شنبه 03 تیر

تاریخ انتشار در وبسایت

از تاریخ 96،4،4 لغایت 1396/04/08

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

دبیرخانه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان -بلوار شهید عباس پور -روبروی مصلی بزرگ امام علی (ع)

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره