اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

خرید خدمت بیمه عمر

بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر دارد برای خرید خدمت بیمه عمر (فوت به هر علت) و بیمه نقص عضو کلی و جزئی دائم در اثر حادثه ، جامعه هدف خدمت مور تقاضا: 598/410 نفر و بیمه حوادث غیرمترقبه واحد مسکونی ملکی، استجاری و یا سازمانی و اثاثیه منزل در برابر حوادث ناشی از بلایای طبیعی (سیل، زلزله، صاعقه، طوفان، بارندگی و ...) و آتش سوزی و انفجار ، جامعه هدف خدمت مورد تقاضا: 839/620 واحد مسکونی مناقصه برگزار نماید.

استان برگزاری : تهران

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

یکشنبه 01 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول (روز شنبه 1396/04/31 لغایت 1396/05/07)

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

1396/05/25 روز چهارشنبه

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن

42581377

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره