اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

بیمه اموال و اشخاص خود شامل بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و شهروندان آتش سوزی شاختمانهای اداری و انبارها و بیمه عمر

شهرداری گنبد کاووس ،بیمه اموال و اشخاص خود شامل بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و شهروندان آتش سوزی ساختمانهای اداری و انبارها و بیمه عمر و حوادث و تکمیل درمان پرسنل به صورت تجمیع اقدام می نماید.

استان برگزاری : گلستان

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

شنبه 07 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

مهلت خرید اسناد

1396/05/21 قبول پیشنهادات تا اخر وقت اداری

تاریخ ارسال اسناد

1396/05/22 راس ساعت 11 مورخ

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شهرداری گنبد کاووس

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

بازگشایی: در محل کمیسیون - تحویل امور اداری شهرداری

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره