اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

واگذاری بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی و کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت واگذاری بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی و کارکنان را اقدام می نماید.

استان برگزاری :

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

یکشنبه 08 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

هفت روز از نشر آگهی

مهلت خرید اسناد

گیلان

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

تلفن

33440565

فکس

وب سایت

iaurasht.ac.ir

ایمیل

آدرس

رشت، فلکه گاز پل تالشان مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) اداره تدارکات واحد رشت

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره