اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

تمدید پوش بیمه نامه های مختلف

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی تمدید پوش بیمه نامه های مختلف خود را اقدامی می کند.

استان برگزاری : مرکزی

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

دوشنبه 09 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

تلفن

34130541

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

امور اداری-مالی شرکت

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره