اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

مناقصه بیمه ای با عنوان بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد مناقصه بیمه ای با عنوان بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور را اقدام نماید.

استان برگزاری : خوزستان

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

شنبه 14 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/05/24 تاریخ شروع 96/5/12 - تاریخ پایان مورخ

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره