اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

مناقصه بیمه ای گروهی مازاد درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه به تعداد تقریبی 2000 نفر

دانشگاه ارومیه در نظر دارد مناقصه بیمه ای گروهی مازاد درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه به تعداد تقریبی 2000 نفر مدت قرارداد 96/7/1 الی 96/6/31 براورد 15.100.000.000 ریال را اقدام نماید.

استان برگزاری : آذربایجان غربی

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

یکشنبه 15 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

دریافت اسناد از پیشنهاد دهنگان 96/6/4

مهلت خرید اسناد

تحویل اسناد به متقاضیان 96/5/15 الی 96/5/19

تاریخ ارسال اسناد

1396/06/05

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : دانشگاه ارومیه

تلفن

32752733

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

ارومیه - 11 کیلومتری جاده سرو - دانشگاه ارومیه - ستاد مرکزی طبقه همکف دفتر حراست دانشگاه ارومیه - اداره تدارکات

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره