اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

مناقصه بیمه ای ،بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله

برق منطقه ای خوزستان در نظر دارد مناقصه بیمه ای با عنوان بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله کلیه انبارهای شرکت برق منطقه ای خوزستان بمدت یک سال را طبق لیست تجهیزات پیوست._ کد خدمت ذ-66-663 نام خدمت فعالیت‌های مدیریت وجوه تعداد 1 مجموعه محل تحویل اهواز تاریخ نیاز 96/5/28_اقدام نماید.

استان برگزاری :

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

دوشنبه 23 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/05/28 تاریخ اعتبار نیاز: ساعت 11

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : برق منطقه ای خوزستان

تلفن

2147483647

فکس

2147483647

وب سایت

bargh-khouzestan@kzrec.co.ir

ایمیل

آدرس

کد پستی:6133883664

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره