اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

مناقصه بیمه ای ،بیمه بدنه وسائط نقلیه مرکز اورژانس

مرکز اورژانس تهران در نظر دارد مناقصه ی بیمه ای با عنوان بیمه بدنه وسائط نقلیه مرکز اورژانس تهران در سال 96 از طریق شرکتهای بیمه گر را اقدام نماید.

استان برگزاری : تهران

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

پنجشنبه 26 مرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/05/31 دریافت اسناد از مورخ 96/5/28 لغایت مورخ

مهلت خرید اسناد

1396/06/08 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ

تاریخ ارسال اسناد

1396/06/12

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : مرکز اورژانس تهران

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

ساختمان مرکزی اورژانس تهران واقع در اتوبان شهید ستاری بلوار خلیل آبادی نبش خیابان هجرت طبقه دوم امور قراردادها

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره